Pravila o privatnosti

Pravne napomene

Autorsko pravo

Autorska prava 2018. Emil Frey Auto Centar d.o.o.. Sva prava pridržana. Svi tekstovi, slike, grafički prikazi, tonske, video i animacijske datoteke i njihove obrade zaštićeni su autorskim pravima i drugim propisima koji se odnose na zaštitu intelektualnog vlasništva. Nije dozvoljena njihova uporaba u komercijalne svrhe kao ni njihovo kopiranje ili mijenjanje u svrhu njihova korištenja na drugim internetskim stranicama. Neke

Emil Frey Auto Centar d.o.o.internetske stranice sadrže materijale koji su zaštićeni autorskim pravom onih koji su ih stavili na raspolaganje.

Proizvodi i cijene

Moguće je da je nakon zaključenja priprema za objavu pojedinih stranica došlo do izmjena proizvoda ili usluga. Proizvođač pridržava pravo izmjena dizajna, oblika, boja i specifikacija proizvoda ili raspona usluga za vrijeme razdoblja isporuke, vodeći računa o tome da iste izmjene budu prihvatljive kupcu te istodobno uzimajući u obzir interese Emil Frey Auto Centar d.o.o. Prikazi mogu sadržavati dodatnu ili posebnu dodatnu opremu koja ne ulazi u ponudu serijske opreme vozila ili palete usluga. Boje se mogu neznatno razlikovati od onih prikazanih na internetskim stranicama uslijed tehničkih ograničenja. Pojedine stranice mogu sadržavati tipove i usluge koji se ne nude u pojedinim zemljama. Iznesene informacije koje se odnose na zakonske, pravne i porezne propise i mjere vrijede samo u  Republici Švicarskoj. Primjenjuju se cijene koje vrijede na dan isporuke, osim ako u našim Uvjetima prodaje i isporuke nije navedeno drukčije. Navedene su preporučene maloprodajne cijene za naše ovlaštene prodavatelje. Molimo da se o pojedinostima raspitate u podružnici kompanije ili kod ovlaštenog prodavatelja.

Zaštitni znakovi

Ako nije navedeno drukčije, svi zaštitni znakovi navedeni na internetskim stranicama društva Emil Frey Auto Centar d.o.o.zakonski su zaštićeni znakovi društva Emil Frey Auto Centar d.o.o. a to se posebno odnosi na pločice s nazivima modela te na logotipe i ambleme društva.

Licencna prava

Emil Frey Auto Centar d.o.o. nastojao je osmisliti inovativne i informativne internetske stranice. Nadamo se da Vas ta naša kreativna nastojanja oduševljavaju u jednakoj mjeri kao i nas. Međutim, nadamo se da ćete razumjeti da Emil Frey Auto Centar d.o.o.mora zaštititi svoje intelektualno vlasništvo, uključujući patente, zaštitne znakove i autorska prava. Stoga Vas ovime obavješćujemo da ni internetske stranice niti materijal koji one sadržavaju ni na koji način nijednoj osobi ne daju licencu na intelektualno vlasništvo Emil Frey Auto Centar d.o.o.

Mjere opreza vezane uz izjave koje se odnose na budućnost

Internetske stranice, objave povezane s investitorima, godišnji i periodički izvještaji, predviđanja, prezentacije, zvukovne i video datoteke koje prenose događaje (uživo ili snimljene), kao i ostali dokumenti na ovim internetskim stranicama, među ostalim, sadrže izjave koje odražavaju postojeća uvjerenja uprave u odnosu na buduće događaje. Formulacije koje uključuju riječi poput „očekivati“, „pretpostavljati“, „vjerovati“, „procjenjivati“, „namjeravati“, „moći“, „planirati“, „predviđati“, „trebati“ i slično upućuju na to da je riječ o izjavama koje se odnose na budućnost. Takve izjave podložne su rizicima i neizvjesnosti. Mogući primjeri su gospodarska kriza u Europi ili Sjevernoj Americi, promjene valutnih tečajeva, kamatnih stopa i cijena sirovina, uvođenje konkurentnih proizvoda, inicijative povećanja prodaje, uspješna provedba novog poslovnog modela za smart, kašnjenja isporuke proizvodnih materijala zbog zastoja u opskrbi, štrajkovi ili nesolventnost dobavljača, odnosno pad prodaje rabljenih vozila.

Odgovornost

Informacije i podaci na ovim stranicama ne predstavljaju nikakvo jamstvo niti garanciju, bilo izričito bilo prešutno. One naročito ne predstavljaju nikakvo prešutno obećanje niti garanciju u odnosu na svojstvo, komercijalnu vrijednost, prikladnost za određene svrhe ili nekršenje zakona i patenata. Na našim se internetskim stranicama nalaze i poveznice na druge internetske stranice. Naglašavamo da nemamo nikakvog utjecaja na dizajn ni na sadržaj stranica na koje nudimo poveznice. Stoga ne možemo niti preuzeti jamstvo za ažuriranost, točnost, cjelovitost ili kvalitetu informacija koje se na njima nalaze. U tom smislu ovime se ograđujemo od svih sadržaja takvih internetskih stranica. Ova se izjava odnosi na sve vanjske stranice i njihove sadržaje na koje postoji poveznica na našim stranicama.

Error, your browser is not supported!

Please upgrade to the latest version of your browser and turn off Compatibility View.